Professor

 

Zhang Zong (Academician),Shen Baogen(Academician),                 
Wu Guangheng Sun Jirong(National Science Fund for Distinguished Young Scholars),

Han Xiufeng Cheng Zhaohua (National Science Fund for Distinguished Young Scholars、CAS Hundred Talent Program),Hu Fengxia , Cai Jianwang, Sun Young(CAS Hundred Talent Program),Zhao Tongyun

 

 

Associate Professor/Senior Engineer/Engineer

 

Meng LiqinChen JinglanDing XinshengHu MingYin LinHu QiangZhang Xiangqun,Wang Zhihong Wang JingXi Xuekui(CAS Hundred Talent Program),Yang Haitao(Doctoral Advistor),Wang Wenhong (CAS Hundred Talent Program),He WeiShang DaShanYan LiqinChen YuanshaZhang YingLiu EnkeChai YishengFeng Jiafeng